Pentru vremea în care a trăit şi prin cultura vastă pe care a dovedit-o, a promovat o concepţie înaintată privind educaţia, rămânând în istoria oraşuluiși prin valoroasa „Istoria oraşului Slatina”, o monografie extrem de bine documentată a Slatinei, ce rămâne şi astăzi, principala sursă de informare a celor care doresc să afle date despre trecutul oraşului, despre oamenii şi despre îndeletnicirile celor care s-au născut şi au trăit în reşedinţa judeţului Olt.
A fost și revizor şcolar, director al Școlii primare numărul 1 de băieţi „Ionaşcu”, un animator al vieţii culturale, autor a numeroase articole de metodică şi morală cetăţenească.
Este o onoare și o provocare pentru dascălii școlii care, urmând exemplul dascălului George Poboran, să ducă mai departe cu stăruința minții și sufletului ceea ce a lăsat moștenire un mare dascăl.
Scoala Gimnazială “George Poboran” dispune de importante resurse umane: 38 profesori, 14 învățători, un învățător itinerant, 2 secretare, o bibliotecară, un medic, 2 asistente, un administrator financiar și 6 persoane de intreținere, dar și materiale: 19 săli de clasă, 1 laborator de informatică (dotat cu 30 calculatoare performante), 1 laborator de biologie, bibliotecă, cabinet de asistență psiho-pedagogică, cabinet medical, sală de sport, teren de sport.
Valoarea și prestigiul școlii sunt concretizate în numeroasele premii obținute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare pe discipline, dar și la concursuri sportive, promovabilitate constantă peste 94% la examenele de capacitate/evaluare națională, admitere la colegii și licee acolo unde îşi doresc, dovedind o pregătire bună şi foarte bună, proiectele județene, naționale și internaționale pe care le derulăm cu pasiune și consecințe pozitive asupra pregătirii elevilor noștri pentru cetățenie activă.
Scoala Gimnazială “George Poboran” a avut și are dascăli deosebiți, cu o foarte bună pregătire profesională, iar unii dintre foștii elevi, sunt specialiști și oameni remarcabili în țară și străinătate, fiind locul în care întâlnim oameni al căror scop este acela de a forma și informa oameni, cu dăruire și înțelegere, pentru a forma și a modela copiii după cele mai bune principii, pregătindu-i pentru societate.
Îi învățăm pe elevi să aibă în fiecare clipă, capacitatea de a face față unor situații civice, sociale, afective, să manifeste reacții comportamentale în care să nu uite de modul în care îi privesc ceilalți, să relaționeze cu alte persoane, să-și cunoască posibilitățile, să se mobilizeze pentru a trece de un eșec, dar îi învățăm și despre deschiderea spre acceptarea opiniilor celorlalți și puterea de a fi oameni.
Școala noastră sporește încrederea elevilor și îi învață să stabilească și să mențină prietenii, să socializeze, să se informeze, să lucreze împreună ca o echipă, care este principala temelie a oricărei comunități de succes.
Viziunea școlii este TRADIŢIE – CALITATE – PERFORMANŢĂ, și de aceea, respectând tradiţia şcolii româneşti, urmăreşte să ofere posibilitatea tuturor elevilor de a avea acces, cu şanse egale, la o educaţie de calitate, spre a conduce la performanţă.
Misiunea Școlii Gimnaziale “George Poboran” este: “O școală care să corespundă perfect ținutei sale e o adevarată instituție pentru cultivarea omului…” ( John Amos Comenius) și le oferă elevilor săi un mediu stimulativ de învățare și dezvoltare, bazat pe nevoile, stilul de pregătire și aspirațiile individuale, creându-le posibilitatea de a avea acces la educație de calitate, urmărind astfel să avem tineri bine informați, cu un sistem de gândire bine conturat și care se vor putea adapta ușor solicitărilor sociale, având drept scop integrarea în soci etatea viitorului. Dezvoltarea personală a fiecărui individ trece prin educaţie şi cultură. Şcoala noastră urmărește continuu să fie o şcoală a viitorului, dotată cu mijloace didactice moderne, integrate funcţional în activităţile din toate clasele, având uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie (copii, tineri) pentru a asigura apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. Aici este locul în care grija şi încrederea sunt mai presus de restricţii şi ameninţări şi unde fiecare persoană este întrebată, ajutată şi inspirată să trăiască cu astfel de idealuri şi valori precum bunătatea, corectitudinea, responsabilitatea, creativitatea, perseverenţa, respectul faţă de natură şi mediu, toleranţa, respectul faţă de tradiţiile locale, naționale şi valorile europene.
Dintre activitățile noastre amintim: pregătire suplimentară atât cu elevii capabili de performanţe, dar și cei care necesită activităţi de învăţare suplimentară, vizionări de spectacole, vizite la muzee şi case memoriale, drumeţii, excursii, serbări şcolare cu ocazia diferitelor evenimente, întreceri sportive în cadrul şcolii sau cu invitaţi, activităţi numeroase și variate în colaborare cu părinţii, activităţi educative în colaborare cu partenerii sociali și instituţii (Biblioteca Județeană Olt, Biserica, ONG-uri, Muzeul Județean de istorie, Judecătoria Slatina, Arhivele Naționale-Filiala Olt, Palatul Copiilor ,,Adrian Băran,, Slatina, Primăria Municipiului Slatina, Jandarmeria şi Poliţia Comunitară, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, D.G.A.S.P.C Olt, C.J.R.A.E. Olt etc )
Dintre proiectele noastre educative deosebite se remarcă: “Let’s Do It, Romania!” ; „Tinerii construiesc prezentul” ;,,Tradiții și obiceiuri strămoșești” ;,,Școala părinților” ”Flori albe, dalbe flori…”; ,,1 Decembrie 1918 – Ziua Națională a României” ;,,Tehnici moderne de predare” ; ,,Mereu aproape de aproapele tău”; ,,Citeşte, Copile! Cartea este calea spere viață!” ; ,,Ziua Ștafetei”; ,,Floarea – simbol şi inspiraţie,,; Implică-te, copile, în comunitatea ta! ; “Fii curajos, cunoaşte legea!” ;,,În lumea cărților și a documentelor” ;,,Primăvara în suflet de copil” ; “Noi şi Eminescu”; “Bioblioteca și bibliotecarul în contextul societății de ieri, de azi și de mâine” ; ”Atelierul de zâmbete” ; ”Draga mea copilărie” ;,,Violența nu te face mai puternic” ,,Viața departe de părinți”; „Alături de colegii noștri turci” ; ,,Muzeul-punte între trecut, prezent și viitor” ; “Pregătiți pentru viață, pregătiți pentru societate în stil nonformal” ; “Tinerii din Olt spun prezent la dialog.” ; “ Implică-te, tinere, în comunitatea ta”;„Tinerii construiesc prezentul”.